ВебінарМіжнародне оподаткування - 2024

Організатор заходу:МАРМАЕР
Лектори:Костянтин КРАСНОУХОВ
Дата та час проведення:07 червня 202410:00 - 18:00
Варіанти участі:Онлайн (ZOOM) з можливістю поставити запитання в чаті

Лектори

Illustration

Костянтин КРАСНОУХОВ
Керуючий партнер консалтингової компанії Красноухов і партнери, сертифікований аудитор. Має більш ніж 23 роки досвіду у галузі фінансів, аудиту, обліку, оподаткування та права, з яких більше ніж 13 років як аудитор та податковий консультант, 4 роки як менеджер та старший консультант міжнародної аудиторської компанії Deloitte, 5 років як в.о. головного бухгалтера великого платника податків в Україні, 9 років як фінансовий директор української дочірньої компанії міжнародної корпорації.

Програма семінару

1. Бізнес за кордоном без реєстрації:1.1 Іноземна юридична особа-резидент та постійне представництво— Ситуації, що потребують уваги: продаж продуктів за кордоном, офіс або представник (маркетинг, продажі) за кордоном, фахівці за кордоном (віддалено чи в офісі замовника), сервер за кордоном.
1.2. За яких умов необхідно реєструватися за кордоном— Різниця у податкових підходах між країнами (Модельна конвенція ОЕСР, двосторонні угоди)— Стаття 7 конвенції ОЕСР: принцип уникнення подвійного оподаткування
— Розподіл прибутку між країнами ОЕСР: правило ТЦУ, необхідність реєстрації постійного представництва— Податкові наслідки реєстрації Постійного представництва (застосування локальних ставок, реєстрація ПДВ, сплата податків за працівників).
— Постійне представництво в Україні: визначення та критерії.— Постійне представництво через місце діяльності: офіс чи коворкінг за кордоном, робота працівників дистанційно з-за кордону.
1.3. Кейс: Сервер компанії в іншій країні та Конвенція: сервер має бути постійним (більше 183 днів), має бути у повному розпорядженні, через сервер має здійснюватися господарська діяльність
1.4 Кейс: Постійне представництво через надання послуг: консультанти, виділені команди, ФОП-незалежні фахівці— Кейс: Комерційне представництво в Україні: місцевий продажник/офіс з продаж, офіс маркетингової діяльності
1.5 Кейс: Директор як постійне представництво: ознаки ПП (ведення переговорів, укладення договорів,надання обов’язкових вказівок), компанія в деяких випадках може мати директора-нерезидента, за законодавством певних країн резидентство компанії визначається за місцезнаходженням органу управління.
1.6. Кейс: Реєстрація компанії без фізичної присутності в країні (Естонія): директор-нерезидент без ПМЖ, єдиний засновник/директор постійно мешкає в Україні як ознака ПП, якщо в Естонії не виконуються інші суттєві бізнес-функції. Ставки податків
1.7. Податкові спори та ризики стосовно постійного представництва: обмежена практика застосування ПКУ та судова практика,
1.8. Податкова резидентність ЮО через місце управління. Місце управління в Україні за ПКУ. Редоміциляція.
1.9. Стратегія безризикового ведення бізнесу за кордоном (уникнення критеріїв ПП, філії, локальні компанії для певного типу послуг, структурування групи)
2. Принципи міжнародного податкового планування 2024:2.1. Принципи безпечного податкового планування— Цілі відкриття компанії за кордоном: бізнес-цілі та податкові цілі ( мінімізація оподаткування компанії, фізичних осіб-власників, близькість до клієнта, спрощення ведення бізнесу)
— Оподаткування прибутку в міжнародних операціях: схеми руху капіталу, ефективні ставки— Боротьба з ухиленням від оподаткування: податки, правила ТЦУ, обмеження операцій з офшорами, GAAR та тест основної мети, Оподаткування нерозподіленого прибутку КІК.
2.2. Типова податкова структура міжнародної корпорації: холдинг, ІР box, фінансовий центр, R&D центр, центр продаж ітд.
2.3. Мінімізація податку на прибуток для комерційних одиниць.— Кейс: повнофункціональна компанія: ставки податку та виручка/прибуток, засоби мінімізації оподаткування (заниження виручки, виведення на ФОПів, вивід на іноземні компанії) — Спрощені системи оподаткування (ефективні ставки та ліміти)
— Кейс: центр доходів та виробничий центр (ціна в операціях між ними за правилами ТЦУ, можливість обрання місця сплати), засоби мінімізації оподаткування— Принципи та правила ТЦУ (трасфертна ціна, коригування прибутку, підтвердження та метод визначення ціни).
— Вплив функцій компаній на вибір країни оподаткування (баланс додаткових функцій, баланс активів, нюанси прибутків компаній, що мають менше функцій).— Кейс: ТЦУ планування та вибір юрисдикції для прибутку.— Ставки оподаткування для комерційних доходів
2.4. Мінімізація оподаткування холдингової структури (використання офшору та вибір юрисдикції з певним звільненням від оподаткування).
— Звільнення від оподаткування інвестиційних доходів (рarticipation exemption, доходи від участі в капіталі, інші доходи від приросту капіталу)
— Податки на репатріацію дивідендів у джерела виплати (правила, країни-винятки, тест ділової мети, конструктивні дивіденди)— Ставки оподаткування прибутків від інвестицій;
2.5. Мінімізація податку на прибуток для центрів фінансування та IP-box— Внутрішньогрупове фінансування / центри фінансування (позики як поширений спосіб, розмір процентів, правило тонкої капіталізації)
— Правило тонкої капіталізації та інші обмеження (фінрезультати за фінзвітністю, EBITDA, коефіцієнт покриття відсотків, «тонка» капіталізація, правило ділової мети)
— Оподаткування відсотків (місце оподаткування, оподаткування відсотків у джерела виплати та країни-винятки, тест ділової мети та конструктивні дивіденди)
— Форми фінансування в Україні(безповоротна допомога всередині групи, безпроцентна допомога всередині групи)
— Роялті / центри управління інтелектуальною власністю (реєстрація прав володіння ІВ та/або факт отримання таких прав, договір користування ІВ з правом збирати роялті)
— Оподаткування роялті: загальні правила та обмеження (загальні правила ТЦУ, оподатковуються у отримувача за локальною ставкою (крім IP-box), оподаткування роялті у джерела виплати, країни, що не оподатковують відсотки у джерела виплати, правило бенефіціарного власника, тест ділової мети та конструктивні дивіденди). Оподаткування роялті та відсотків між компаніями в ЄС.
— ІP-BOX: пільги в оподаткуванні прибутку R&D-центрів (перелік по країнах та видах ІР прав)— IT-BOX: пільги в оподаткуванні для ІТ-компаній (форми податкових пільг, нюанси окремих юридсдикцій)
2.6. Мінімізація оподаткування доходу власників-фізосіб (дивіденди, зростання вартості, продаж інвестицій, спадкування)— Зниження податків через зміну податкової резидентності (ставки податку в країнах, збереження іноземної податкової резидентності для українців)
2.7. Оподаткування контрольованих іноземних компаній. Економічний сабстенс.• Приріст капіталу без виплати дивідендів оподатковується 18+1,5%• КІК не оподатковується (бенефіціар перестає бути податковим резидентом, більше 50% частки володіння КІК належіть бенефіціарам-нерезидентам, бенефіціар володіє менше 25% (10% з 2024) компанії та не здійснює фактичного контролю)
• Дохід всіх КІК менше €2m• КІК знаходиться в юрисдикції, з якою є угода про уникнення подвійного оподаткування та фактично сплачує податок на прибуток за ставкою не менше 13%:
• КІК знаходиться в юрисдикції, з якою є угода про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією, та КІК має частку «пасивних» доходів менше 50 відсотків загальної суми своїх доходів із всіх джерел (тонкощі з пасивними доходами)
• Бенефіціар-фізична особа здійснює контроль над КІК опосередковано через юридичну особу-резидента України• Власник – інститути спільного інвестування. Трасти та фонди• Акції КІК котируються на біржі• КІК має частку доходу від реалізації товарів/послуг більше 50%• Бенефіціар позбувається частки у «КІК» протягом звітного року• Бенефіціар перестає бути податковим резидентом України за цей рік• «КІК» реєструється податковим резидентом України на кінець року ПРИБУТОК КІК не підлягає оподаткуванню в україні, якщо: (4) 5
— Декларування КІК (строк для декларування, перше повідолмення, відповідальність)
2.8. Додаткові переваги (недоліки) Кіпру для холдингу (Податкова пільга на умовний відсоток на капітал, корпоративно-інвестиційне законодавство, Податкові пільги з ПДФО, Наявність IP/IT-box)
3. Система оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) в Євросоюзі:3.1. Система оподаткування (дворівневе законодавство, tax-free зони, спірні території)
3.2. Суб’єкт та об’єкт оподаткування в Україні та ЄС (об’єкт – постачання послуг, постачання (імпорт) товарів)
3.3 ПДВ на постачання товарів (ставка при різних місцях поставки та схемах руху товару)
3.4. ПДВ на B2B постачання товарів (визначення місця постачання, ставки та звільнення, визначення платника). Податковий номер контрагента та інвойси, документальне та митне оформлення, податок при імпорті з інших країн ЄС сплачується самостійно, щомісячна звітність про оподатковувані операції в межах ЄС.
3.5. ПДВ на міжнародну електронну комерцію (ТОВАРИ) в ЄС (сплата ПДВ залежно від ліміту, єдине вікно, реєстрація платниками імпортного ПДВ у країні доставки, спрощена сплата імпортного ПДВ)
3.6. ПДВ на постачання послуг (загальні положення)— ПДВ на постачання послуг Україна (ставки залежно від резидентності та виду послуг)
— ПДВ НА B2B/B2N постачання послуг в ЄС (ставки залежно від місця поставки та покупця). Місце поставки для B2B/B2N.
— ПДВ на B2C постачання послуг ЄС (ставки залежно від місця поставки та покупця). Місце поставки для B2С. Місце поставки для ТКЕ (TBE)-послуг
3.7. Місце поставки послуг– Місце поставки для «окремих послуг» (Перевезення, кейтеринг, культурна діяльність, послуги пов’язані з нерухомістю, банківські, електронні, рекламні, професійні послуги, надання персоналу, зв’язок, оренда рухомого майна, траспортно-експедиторські)
3.8. Правило «місця фактичного використання/споживання» (телерадіомовлення, телекомунікації, електронні послуги)
3.9. ПДВ на постачання електронних послуг— Податок на Google в Україні (року усі міжнародні інтернет-гіганти, що не мають представництва в Україні, мають сплачувати ПДВ у розмірі 20% у державний бюджет.)
— Ставки ПДВ на електронні послуги в інших країнах.
— Електронні цифрові послуги в Україні: визначення за ПКУ (постачання електронних примірників / надання доступу, хмарні послуги, дистанційне обслуговування, дистанційне навчання, надання рекламних послуг у мережі). Послуги, які не є електронними. Суб’єкти та об’єкт оподаткування, звільнення від оподаткування.
— Електронні послуги в ЄС (постачання сайтів, веб-хостинг, дистанційне обслуговування програм, постачання ПЗ, постачання зображень, надання доступу до баз даних, тощо— Місце поставки електронних послуг в ЄС та Україні. Місце поставки послуг в Україні – критерій засобу встановлення зв’язку (номер, місцезнаходження пристроїв, ІР адреса), додаткова інформація (банківські реквізити)
— Місце постачання ТВЕ послуг в ЄС (місце встановлення зв’язку, фіксованої мережі, адреса, куди надіслано картку доступу, місцезнаходження пристрою). Правило місця фактичного споживання/використання
— ПДВ з нерезидентів в ЄС (для всіх B2С послуг з «місцем поставки» в ЄС): відображення суми клієнту, сплата та декларування— Надаєте електронні послуги: що робити, послідовність дій3.10 Система ставок ПДВ
— Cтавки ПДВ в ЄС (звичайна ставка, спеціальні ставки та обмежені звільнення)— Послуги (концептуально) звільнені від оподаткування.— Знижені ставки (на вибір країни)
3.11. Податковий Кредит— В чому різниця між «0%», «ЗВІЛЬНЕНО» ТА «НЕ ОБ’ЄКТ» в ЄС 9 НЕ відшкодовується вхідний ПДВ, що НЕ відноситься до оподатковуваних операцій, У разі часткового відношення до оподатковуваних операцій, вхідний ПДВ вираховується)
— «ЗВІЛЬНЕНІ», що прирівнюються до оподатковуваних =0% (Intracommunity, експорт та схожі).
3.12. Реєстраційний ліміт в ЄС (розмір ліміту для резидента та нерезидента, наслідки перевищення ліміту).
3.13. Адміністрування (податкові номери та інвойси, збереження документації до 10 рокі, щомісячні декларації для продажу всередині ЄС, OSS – сплата податку у день подачі декларації).
3.14 Відповідальність (основні види штрафів/відповідальності на прикладі Естонії, Польщі, Німеччини).

Регламент

09:00-10:00 – Підключення учасників в ZOOM.09:00-10:00 – Реєстрація учасників в Залі10:00-11:30 – Сесія 1. КРАСНОУХОВ Костянтин11:30-11:45 – Перерва на каву [ 15 хвилин ]11:45-13:15 – Сесія 2. КРАСНОУХОВ Костянтин13:15-14:00 – Обід [ 45 хвилин ]14:00-16:00 – Сесія 3. КРАСНОУХОВ Костянтин16:00-16:15 – Перерва на каву [ 15 хвилин ]16:15-18:00 – Сесія 4. КРАСНОУХОВ Костянтин

Вартість

Реєстрація

Дякуємо!

Ви успішно зареєструвалися. Чекайте на наш дзвінок

Can't send form.

Please try again later.

Made with